Przekaż 1% podatku

badania  -  analizy  -  audyt obywatelski

Doradztwo i szkolenia

Badania, analizy, strategie, studia wykonalności, konsuting, szkolenia.

 

 

 

PROPONUJEMY USŁUGI DORADCZE DLA PRZEDSIĘBIORSTW DOFINANSOWANE NAWET W 80% ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH!*

DORADZTWO PRO-INNOWACYJNE: przygotowanie firmy do realizacji projektu badawczo-rozwojowego, w tym możliwość przygotowania kompletnego wniosku o dofinansowanie na działania B+R o wartości nawet do 20 mln zł!

WEJŚCIE NA RYNKI ZAGRANICZNE: doradztwo przygotowujące firmy do działań na rynkach zagranicznych, w tym możliwość przygotowania kompletnego wniosku o dofinansowanie działań eksportowych!

RODO: dostosowanie firm i instytucji do wymogów rozporządzenia RODO (obowiązkowe od maja 2018!)

WDROŻENIA ISO 9001, 14001, 27001

*Dotyczy firm z określonych województw (m.in. Małopolskie, Śląskie, Górnośląskie) oraz o określonym profilu działania. Aby potwiedzić, czy możesz skorzystać z tego wsparcia, napisz do nas na adres: [email protected].

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zajmujemy się realizacją zadań zleconych obemujących:

- Przygotowywanie analiz społecznych, technicznych oraz w dziedzinie B+R;

- Opracowywanie strategii i studiów wykonalności dla jednostek samorządu terytorialnego oraz biznesplanów dla przedsiębiorstw wnioskujących o dofinansowanie publiczne, a także dla organizacji pozarządowych szukających zewnętrznych źródeł finansowania swojej działalności;

- Prowadzenie badań i prac rozwojowych w dziedzinie społecznej, innowacyjnych technologii, współpracy międzynarodowej, edukacji;

- Doradztwo i certyfikacja w dziedzinie zarządzania jakością (ISO);

- Szkolenia specjalistyczne.

Nasi eksperci brali udział w przygotowywaniu strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego między innymi dla: powiatu Wadowickiego, gminy Zator, Brzeźnica,
Spytkowice i Skawina. Miasta i gminy Muszyna i Piwniczna, 
miasta i gminy Limanowa, Dobra, Laskowa, Tymbark, Słoponice, Skała,
Iwanowice, Gołcza, Zielonki, Michałowice, Trzyciąż, Biskupice, Gdów
oraz powiatu wielickiego.
 
 
W budowaniu strategii rozwoju Gminy zostaje przyjętych pięć poziomów planowania: 
 
a) wizja i misja Gminy 
b) cele strategiczne 
c) programy strategiczne 
d) projekty strategiczne 
e) zadania do realizacji 
 
 
Deklaracja wizji jest określeniem, jaki powinien być wizerunek Gminy w perspektywie następnych kilkunastu lat a deklaracja misji - jakie są priorytety samorządów w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Cele strategiczne określają kierunki rozwoju Gminy. Ich realizacja w przyjętej perspektywie czasowej powinna doprowadzić do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju Gminy, określonego w jej wizji.  Z kolei programy strategiczne są "tematami" działań, których wykonanie powoduje osiągnięcie określonych celów. Projekty strategiczne to już konkretne przedsięwzięcia, na które składają się zadania, czyli czynności do wykonania.  Każdy cel, program i projekt zostają w dokumencie strategii dokładnie uzasadnione i scharakteryzowane. 
 
---
 
SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
 
Nasza fundacja figuruje w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jako podmiot, który może świadczyć usługi z dofinansowaniem unijnym, które może wynosić nawet 80% ceny szkolenia. Organizowane przez nas szkolenia mogą być sfinansowane m.in. dzięki Małopolskim Bonom Rozwojowym, które może uzyskać prawie każde małe i średnie przedsiębiorstwo. W razie zainteresowania prosimy o kontakt: [email protected]
 
Zajmujemy się organizacją specjalistycznych szkoleń m.in. w następujących obszarach:
 
- Kolektywna inteligencja w zarządzaniu pracą firmy: zastosowania kolektywnej inteligencji w zarządzaniu MSP. Więcej na stronie: www.zbiorowainteligencja.pl
 
Kolektywna inteligencja jako metoda podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiebiorstw. Więcej na stronie: www.ci-innowacje.pl
 
Szkolenia dotyczące systemów zarządzania jakością oraz ochrony danych osobowych.
 
- Szkolenia dotyczące przygotowania firm i instytucji do korzystania ze środków publicznych (m.in. funduszy unijnych).
 
 

projektowanie stron www Millenium Studio