Cennik

Home

Cennik

SZKOLENIA

Podstawowa cena za godzinę realizowanego szkolenia wynosi  50 zł netto/godz.  za jednego uczestnika. Minimalna ilość osób niezbędnych, aby szkolenie zostało zrealizowane: 3-5 osób (w zależności od typu zajęć). Maksymalna ilość osób w grupie: 10-14 osób (w zależności od typu zajęć).  Szkolenia realizowane są w siedzibie fundacji lub w dedykowanym pomieszczeniu.

Zniżki i upusty:

  • 5% w przypadku szkolenia realizowanego w odległości nie większej, niż 20 km od siedziby fundacji.
  • 10% w przypadku szkolenia realizowanego dla małych i średnich przedsiębiorstw.
  • 20% w przypadku szkolenia realizowanego dla organizacji non-profit.

Uwaga! Zniżki nie sumują się. Do podanych cen netto doliczany jest podatek VAT 23%.

DORADZTWO

Podstawowa cena za godzinę realizowanego doradztwa wynosi  100 zł netto/godz.  za jednego uczestnika. Minimalna ilość osób niezbędnych, aby doradztwo zostało zrealizowane: 1 osoba . Maksymalna ilość osób w grupie: 4-6 osób (w zależności od typu doradztwa). Doradztwo realizowane jest z założenia w siedzibie zamawiającego, a w określonych przypadkach w siedzibie fundacji.

Zniżki i upusty:

  • 5% w przypadku doradztwa dla podmiotu zlokalizowanego w odległości nie większej, niż 20 km od siedziby fundacji.
  • 10% w przypadku doradztwa realizowanego dla małych i średnich przedsiębiorstw.
  • 20% w przypadku doradztwa realizowanego dla organizacji non-profit.

Uwaga! Zniżki nie sumują się. Do podanych cen netto doliczany jest podatek VAT 23%.