Co to jest kolektywna inteligencja?

Zagadnienie inteligencji jest znane niemal każdej, nawet przeciętnej osobie. Z pewnością każdy, kto zostałby zapytany o to, czym jest inteligencja, z łatwością podałby jakąś cechę, którą można uznać za właściwą. Gdyby jednak zapytać, czym jest inteligencja kolektywna, odpowiedź na to pytanie wymagałaby zapewne zastanowienia się. Czym zatem jest inteligencja zbiorowa i gdzie ją znajdujemy?

Zjawisko kolektywnej (zbiorowej) inteligencji istnieje od bardzo dawna i nie jest cechą charakteryzującą wyłącznie ludzi. W przyrodzie również można dostrzec to zjawisko, obserwując np. zachowania mrówek, które dzięki współpracy mogą osiągać efekty niemożliwe dla pojedynczego owada. Niewątpliwie, cechą inteligencji zbiorowej jest zdolność grupy do rozwiązywania problemów trudniejszych, niż mogłaby tego dokonać jednostka.

Zjawisko to można zaobserwować w wyniku obserwacji nowoczesnych technologii.
Dzięki upowszechnieniu komputerów, Internetu i aplikacji Web 2.0, możliwe są szybsze interakcje między użytkownikami, a zorganizowana dzięki temu grupa może działać na zasadach jednego, inteligentnego bytu, posiadającego większy potencjał do rozwiązywania problemów i efektywniejszej komunikacji. Inteligencja zbiorowa może być zatem zaobserwowana tam, gdzie tworzą się grupy bądź zespoły i dzięki dużej różnorodności oraz wspólnej pracy, można wspólnie się komunikować i rozwiązywać złożone problemy – także w rzeczywistości wirtualnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *