Home Doradztwo

Kompleksowe doradztwo w zarządzaniu firmą: badania, analizy, studium wykonalności, biznesplany

Kompleksowe doradztwo w zarządzaniu firmą: badania, analizy, studium wykonalności, biznesplany

Prowadzenie firmy lub organizacji pozarządowej wymaga obycia w świecie biznesu oraz rozeznania w niuansach projektów i analiz. Aurea Libertas świadczy liczne usługi doradcze w tym zakresie, zdejmując z barków klienta realizację żmudnych i czasochłonnych zadań oraz prezentując mu szersze, zewnętrzne spojrzenie na bieżące cele i problemy jego organizacji.

Jako Instytut posiadamy duże doświadczenie w tworzeniu planów rozwoju firm i biznesplanów, a także opracowywaniu analiz i badań na polskim rynku. Pomagamy klientowi zdefiniować długofalowe ambicje przedsiębiorstwa oraz priorytetowe cele strategiczne. Dzięki opracowanym naszymi metodami materiałom, klient jest w stanie zaplanować swoje działania biznesowe i strategie na następne lata.

Przeprowadzamy analizy i badania

Oferowane przez nas usługi obejmują między innymi konsultację założeń projektów (studium wykonalności), analizę ich słabych i mocnych stron, potencjalnych szans i zagrożeń (analiza SWOT), a także przewidywanych kosztów i korzyści. Zrealizowana w ten sposób faza przygotowawcza pozwala na sprawną realizację każdego projektu inwestycyjnego, edukacyjnego lub badawczo-rozwojowego.

Pomagamy w opracowaniu strategii projektowej

Naszą specjalnością są w szczególności projekty współfinansowane ze środków publicznych (fundusze strukturalne, środki krajowe itp.). Doradztwo w zakresie określania, wdrażania i zarządzania projektami firmowymi obejmuje:

  • planowanie, czyli rozpoznanie oraz określenie związków między najważniejszymi zadaniami, których wykonanie umożliwi osiągnięcie celów projektu,
  • definiowanie założeń (w tym technicznych), zakresu i celów projektu,
  • budowę organizacji projektu,
  • kierowanie projektem zgodnie z zatwierdzonymi wcześniej planami,
  • zarządzanie ryzykiem, zmianą oraz jakością w projekcie,
  • monitorowanie i raportowanie postępów prac profilaktycznych i umożliwiających późniejszą korektę,
  • zagwarantowanie sprawnej komunikacji w projekcie oraz raportowanie o postępach do kierownictwa firmy lub jej działu.

Przeprowadzimy research na tematy, które Cię interesują

Instytut świadczy także usługi dotyczące przygotowania niezbędnych dokumentów zawierających wyczerpującą wiedzę z zakresu działalności, którym zainteresowany jest klient. Analiza tego typu materiałów może stać się również podstawą do stworzenia strategii firmy lub organizacji.

Aurea Libertas

Skontaktujmy się