Home Doradztwo

Doradztwo w zakresie dofinansowań UE

Doradzamy jak napisać wniosek o dofinansowanie

Atrakcyjnie i rzeczowo przygotowany wniosek to klucz do zdobycia zainteresowania inwestorów i instytucji oferujących dofinansowania projektowe. Instytut Aurea Libertas specjalizuje się w usługach doradczych związanych z użyciem środków pomocowych przeznaczonych na inwestycje i szkolenia. Świadczone przez nas usługi są w pełni kompleksowe, od wyboru odpowiedniego źródła dofinansowania, po rozliczenie otrzymanej dotacji. W ramach doradztwa pomagamy między innymi w:

 • rozmowach z bankami w celu uzyskania kredytu na planowaną inwestycję,
 • prowadzeniu konsultacji z instytucjami finansującymi,
 • negocjacjach harmonogramów realizacyjnych z instytucjami finansującymi,
 • obowiązkowej promocji realizowanego projektu,
 • przygotowaniu raportów z wykonania projektu,
 • napisaniu wniosków o płatność,
 • konsultacji z doradcą podatkowym,
 • rozliczeniu środków pomocowych i wsparciu dla służb księgowych w zakresie księgowej ewidencji dotyczących rozliczeń środków pozyskanych z UE,
 • kontrolowaniu wykonania inwestycji,
 • rozliczeniu otrzymanej dotacji.


Wskazujemy jak rozliczyć projekt

Czynnikiem wpływającym w znaczącym stopniu na zakończoną sukcesem realizację projektu unijnego oraz wypłatę dotacji na konto klienta, pozostaje jego rozliczenie. W zakresie tym świadczymy następujące usługi:

 • przygotowanie dokumentacji potrzebnej do wyłonienia wykonawców (m.in. protokoły wyboru, negocjacyjne, umowy z wykonawcami),
 • nadzór nad zgodnością dokumentacji projektowej,
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji projektu oraz wniosków o płatność (zaliczkowych, pośrednich, końcowych),
 • doradztwo związane z prowadzeniem księgowości projektu,
 • bieżące kontakty z Regionalną Instytucją Finansującą oraz PARP na etapie realizacji projektu.


Pomagamy w domknięciu projektu, czyli jego kontroli i audycie

W przypadku rozliczenia i domknięcia wniosku bardzo ważne są również kontrola i audyt wyjściowego projektu. W tym weryfikacja dokumentacji projektowej oraz przygotowanie odpowiedzi na pisma pokontrolne (np. kontrola projektów unijnych). Instytut Aurea Libertas świadczy usługi również w tym obszarze.

Aurea Libertas

Skontaktujmy się