Home Doradztwo

Doradztwo w zakresie modyfikacji systemu pracy działu inżynierskiego w przedsiębiorstwie

Doradztwo w zakresie modyfikacji systemu pracy działu inżynierskiego w przedsiębiorstwie

 

Cel biznesowy

Celem doradztwa jest przygotowanie firmy do wprowadzenia modyfikacji systemu pracy działu inżynierskiego.

Program usługi

Celem usługi jest przygotowanie firmy do wprowadzenia metod rozliczania uniemożliwiającego wpisywanie większej ilości godzin przez pracowników aniżeli liczba faktycznie wykonanych dobrych detali oddanych na magazyn.Opracowane rozwiązania pozwolą na: stworzenie systemu rozliczania wydziałów w oparciu o ilość wyrobów gotowych na magazynie. Aktualnie wartości godzin podawane przez wydziały produkcyjne są niezgodne z danymi w finansach. Niezgodność może wynikać z zawyżania ilości faktycznie wykonanych wyrobów przez pracowników produkcyjnych.

Aurea Libertas

Skontaktujmy się