Home Doradztwo

Doradztwo w zakresie przygotowania firmy do realizacji etapu inwestycji polegającej na stworzeniu oprogramowania

Doradztwo w zakresie przygotowania firmy do realizacji etapu inwestycji polegającej na stworzeniu oprogramowania

 

Cel biznesowy

Celem doradztwa jest przygotowanie firmy do realizacji inwestycji polegającej na stworzeniu oprogramowania informatycznego.

Program usługi

Celem doradztwa jest przygotowanie firmy do realizacji etapu inwestycji polegającej na stworzeniu oprogramowania informatycznego. Doradztwo ma pozwolić na przygotowanie firmy do organizacji etapu prac nad oprogramowaniem informatycznym wykorzystywanym do celów dydaktycznych i deweloperskich. Zrealizowane doradztwo pozwoli na: Wdrożenie dobrych praktyk związanych z przygotowaniem firmy do realizacji prac rozwojowych prowadzonych w projekcie, w tym zwiększenie efektywności zarządzania pracą specjalistów, identyfikację i monitorowanie ryzyka związanego z planowanymi działaniami, przygotowanie firmy do monitorowania wskaźników związanych z realizowanymi pracami, wdrożenie zasad związanych z nadzorem nad dokumentacją projektową i prowadzeniem korespondencji dotyczącej prac rozwojowych,
wdrożenie zasad opracowywania sprawozdań z realizacji projektu.

Aurea Libertas

Skontaktujmy się