Home Doradztwo

Doradztwo w zakresie kolektywnej inteligencji

Czym jest kolektywna inteligencja?

Metoda kolektywnej inteligencji (Collective Intelligence) to innowacyjny proces, który opiera się na wspólnym wypracowywaniu rozwiązań i podejmowaniu decyzji na bazie dyskusji, zwykle zapośredniczonej przez komputery i przeanalizowanej z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi. Ze względu na indywidualne podejście, w którym liczy się każdy głos w dyskusji, metoda kolektywnej inteligencji różni się np. od sondażu, w ramach którego zbiorowe odpowiedzi są po prostu ilościowo uśredniane. Dzięki jakościowemu podejściu, metoda kolektywnej inteligencji angażuje pracowników organizacji i sprawia, że czują się bardziej odpowiedzialni za losy firmy.

Dlaczego warto wykorzystać CI w Twojej firmie lub organizacji?

Zastosowanie kolektywnej inteligencji pozwala wyjść poza pewne schematy myślowe, wygenerować rozmaite pomysły, argumenty za i przeciw, w ramach swoistej burzy mózgów, w której liczy się każdy indywidualny głos. Proces ten odbija się pozytywnie na kulturze organizacyjnej instytucji – tworzy klimat zrozumienia i zaufania, odpowiedzialności, pozwala na wspólne analizowanie “know how”. Efektem tego jest również wzrost efektywności we współpracy między zespołami, zwiększenie lojalności pracowników, szybsze i łatwiejsze podejmowanie wspólnych decyzji oraz szansa na wypracowanie innowacyjnych rozwiązań.

W czym doradzamy i jak wygląda proces wdrażania rozwiązań CI?

Kolektywna inteligencja to przestrzeń, w której zbiorowość ludzi kreuje potencjalne rozwiązania problemów oraz dokonuje ich ewaluacji; przyswaja, segreguje, podsumowuje, wyjaśnia i porównuje pomysły oraz wiedzę, wreszcie – zbiorowo podejmuje decyzje. Grupy odznaczające się wysokim CI są zdolne rozwiązywać problemy trudniejsze, niż mogłyby rozwiązać grupy specjalistów. Dlatego proces wdrażania rozwiązań CI skupia się głównie na nauce współpracy, efektywnej rywalizacji wedle określonych zasad i w ustrukturyzowanej formie (z wykorzystaniem narzędzi analitycznych). Dzięki temu interakcje między jednostkami i  grupami pracowników składają się na poszukiwaniu wspólnej drogi do celu.

Instytut Aurea Libertas oferuje firmom, organizacjom i jednostkom administracyjnym pełne doradztwo z zakresu wdrożenia rozwiązań opartych na kolektywnej inteligencji, zarówno jeśli chodzi o dostosowanie ich do specyfiki instytucji jak i wykorzystanie cyfrowych narzędzi analitycznych takich jak DebateHub, CI Dashboard, Assembl, LiteMap.

Aurea Libertas

Skontaktujmy się