Home Doradztwo

Metody wdrażania innowacji w firmach w oparciu o kolektywną inteligencję

Metody wdrażania innowacji w firmach w oparciu o kolektywną inteligencję

 

Cel biznesowy

Celem szkolenia jest merytoryczne przygotowanie przedsiębiorstw przygotowywania innowacji produktowych i procesowych, a także wdrożenie w przedsiębiorstwach metod pracy wykorzystujących kolektywną inteligencję w oparciu o dedykowane oprogramowanie informatyczne. Cel edukacyjny: Uczestnik szkolenia pozna możliwości wykorzystania kolektywnej inteligencji dla podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw oraz nauczy się praktycznego wykorzystywania do tego celu oprogramowania DebateHub i Collective Intelligence Dashboard.

Program usługi

Dyskusja moderowana: doświadczenia uczestników związane z kolektywną inteligencją;
Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z tematyką wykorzystania kolektywnej inteligencji do podnoszenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw;
Możliwości wykorzystania kolektywnej inteligencji dla podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, w których pracują uczestnicy szkolenia;
W jaki sposób firma może przeprowadzić proces wdrożenia innowacji;
Szanse na to, aby polskie przedsiębiorstwa podniosły poziom swojej innowacyjności w wybranej skali (przedsiębiorstwa, regionalnej, krajowej, światowej)
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Cel usługi
Szczegółowe informacje o usłudze
Ćwiczenia z wykorzystaniem oprogramowania informatycznego DebateHub i Collective Intelligence Dashboard
– Ćwiczenie: Faza Dyskusji w DebateHub, Tworzenie mapy potencjalnych innowacji
– Ćwiczenie: Faza Redukcji w DebateHub, Ocena realności planowanych innowacji
– Ćwiczenie: Faza Decyzji w DebateHub, Wybór ostatecznej propozycji innowacji
– Analityka dyskusji z wykorzystaniem CI Dashboard

Aurea Libertas

Skontaktujmy się