Home Doradztwo

Doradztwo w zakresie modyfikacji systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie

Doradztwo w zakresie modyfikacji systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie

 

Cel biznesowy

Celem doradztwa jest przygotowanie firmy do wprowadzenia modyfikacji systemu motywacyjnego, który będzie miał strukturę dopasowaną do realizowanych zmian organizacji pracy, oraz zwiększy zaangażowanie pracowników w bieżącą pracę, realizację zadań i utrzymanie funkcjonujących usprawnień projektowych.

Program usługi

Celem usługi jest przygotowanie firmy do wprowadzenia metod motywacyjnych, które będą miały strukturę dopasowaną do realizowanych zmian organizacji pracy oraz zwiększą zaangażowanie pracowników w bieżącą pracę, realizację zadań i utrzymanie funkcjonujących usprawnień projektowych.

Opracowane rozwiązania pozwolą na: zwiększenie zaangażowania pracowników w proces produkcyjny i funkcjonowanie firmy, wprowadzenie jasnego, czytelnego i dopasowanego do potrzeb firmy systemu motywacyjnego opartego na wskaźnikach i kompetencjach, umożliwienie powstania samodzielnego, wewnętrznego zespołu wdrożeniowego.

Aurea Libertas

Skontaktujmy się