Home Doradztwo

Doradztwo w zakresie przygotowania do świadczenia usług Marketing Automation

Doradztwo w zakresie przygotowania do świadczenia usług Marketing Automation

 

Cel biznesowy

Opracowanie strategii uruchomienia usług Marketing Automation

Program usługi

Etap – Analiza i diagnoza stanu obecnego

II Etap – Identyfikacja kluczowych partnerów na rynku i ustalanie możliwych strategii uruchomienia usług Marketing Automation

III Etap – Przygotowanie planu świadczenia usług Marketing Automation, w tym identyfikacja ryzyk i zagrożeń związanych z planowanymi działaniami oraz opracowanie strategii ich przezwyciężania

Aurea Libertas

Skontaktujmy się