Home Doradztwo

Doradztwo w zakresie przygotowania do zwiększenia wykorzystania technologii teleinformatycznych w działalności firmy

Doradztwo w zakresie przygotowania do zwiększenia wykorzystania technologii teleinformatycznych w działalności firmy

 

Cel biznesowy

Rezultatem usługi będzie przygotowanie poniższych raportów/dokumentów: Raportu z analizy możliwości komercyjnego wykorzystania technologii teleinformatycznych w ofercie firmy oraz analizy funkcjonalnej wybranych rozwiązań. Raportu z identyfikacji kluczowych możliwości rozwijania oferty firmy pod kątem sprzedaży produktów i usług wykorzystujących wybrane aplikacje teleinformatyczne. Raportu z analizy możliwości uruchomienia świadczenia usług i sprzedaży materiałów edukacyjnych wykorzystujących wybrane aplikacje teleinformatyczne, w tym identyfikacja specyfiki odbioru tego typu produktów na rynku wydawniczym, opis ryzyk i zagrożeń związanych z planowanymi działaniami oraz plan ich przezwyciężania.

Program usługi

Analiza możliwości komercyjnego wykorzystania technologii teleinformatycznych w działalności firmy, w tym w szczególności: aplikacji mobilnej do odtwarzania 

filmów edukacyjnych przy użyciu technologii AR;

aplikacji do połączeń głosowych i połączeń video realizowanych w trakcie zajęć (nauczanie na odległość). funkcjonalna wybranych aplikacji teleinformatycznych, w tym: testowanie funkcjonalności, testowanie ergonomii, sugestie poprawek technicznych i merytorycznych.

– Identyfikacja kluczowych możliwości rozwijania oferty firmy pod kątem sprzedaży produktów i usług wykorzystujących wybrane aplikacje teleinformatyczne, w tym w szczególności: aplikację mobilną do odtwarzania filmów edukacyjnych przy użyciu technologii AR; aplikacje do połączeń głosowych i połączeń video realizowanych w trakcie zajęć (nauczanie na odległość). Przygotowanie analizy możliwości uruchomienia świadczenia usług i sprzedaży materiałów edukacyjnych wykorzystujących wybrane aplikacje teleinformatyczne, w tym identyfikacja specyfiki odbioru tego typu produktów na rynku wydawniczym oraz ryzyk i zagrożeń związanych z planowanymi działaniami. Opracowanie planu przezwyciężania ryzyk i zagrożeń.

Aurea Libertas

Skontaktujmy się