Home Doradztwo

Doradztwo w zakresie przygotowania firmy do przeprowadzenia działań inwestycyjnych

Doradztwo w zakresie przygotowania firmy do przeprowadzenia działań inwestycyjnych

 

Cel biznesowy

Celem doradztwa jest przygotowanie merytoryczne firmy do realizacji inwestycji polegającej na dostawie i montażu środków trwałych, dostawie inteligentnego systemu zarządzania energią oraz wykonaniu termomodernizacji budynków.

Program usługi

Plan realizacji usługi obejmuje realizację doradztwa w dniach ustalonych z Klientem. Celem doradztwa jest przygotowanie do realizacji inwestycji polegającej na dostawie i montażu środków trwałych, dostawie
inteligentnego systemu zarządzania energią oraz wykonaniu termomodernizacji budynków. Opracowane rozwiązania pozwolą na: wdrożenie dobrych praktyk związanych z przygotowaniem firmy do działań inwestycyjnych, w
tym zwiększenie efektywności wyłaniania i kontraktowania wykonawców, identyfikację i monitorowanie ryzyka związanego z planowanymi działaniami, przygotowanie firmy do monitorowania wskaźników związanych z realizowaną inwestycją, wdrożenie zasad związanych z nadzorem nad dokumentacją projektową i prowadzeniem korespondencji dotyczącej inwestycji, wdrożenie zasad opracowywania sprawozdań z realizacji projektu

Aurea Libertas

Skontaktujmy się