Home Doradztwo

Doradztwo w zakresie przygotowania wniosków badawczo-rozwojowych współfinansowanych z środków UE

Doradztwo w zakresie przygotowania wniosków badawczo-rozwojowych współfinansowanych z środków UE

 

Cel biznesowy

Celem usługi jest opracowanie założeń i wstępnej wersji wniosku o dofinansowanie na projekty wewnętrzne w przedsiębiorstwie

Program usługi

Usługa obejmuję analizę dostępnych źródeł dofinansowań, w który wpisują się projekty wewnętrzne firmy,  porównanie dostępnych programów dofinansowań i opracowanie założeń do wniosku o dofinansowanie.

Aurea Libertas

Skontaktujmy się