Home Doradztwo

Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu planowania produkcji

Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu planowania produkcji

 

Cel biznesowy

Opracowanie raportu dotyczącego wdrożenia dedykowanego dla firmy sposobu wymiany i obiegu informacji. Opracowanie raportu dotyczącego wdrożenia dedykowanego dla firmy skutecznego i przejrzystego sposobu planowania produkcji, opartego na wskaźnikach i monitoringu realizowanych prac.

Program usługi

Program usługi obejmuje poniższą tematykę:
– Opracowanie najefektywniejszego sposobu wymiany i obiegu informacji, który ma stanowić podstawę dla uproszczenia procesu planowania i rozliczania produkcji z naciskiem na uczynienie go elastycznym i powtarzalnym , a tym samym umożliwienie szybkiej weryfikacji stopnia zaawansowania realizacji planów;

– Opracowanie skutecznego i przejrzystego sposobu planowania produkcji, opartego na wskaźnikach i monitoringu realizowanych prac, ułatwienie w trakcie planowania produkcji dostępu do informacji o bieżących działaniach oraz skutecznego zarządzania i kontroli nad procesami.

Aurea Libertas

Skontaktujmy się