Home Doradztwo

Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu raportowania związanego z planowaniem produkcji

Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu raportowania związanego z planowaniem produkcji

 

Cel biznesowy

Celem doradztwa jest przygotowanie raportu zawierającego propozycję zmian w procesie produkcji, służących usprawnienie procesu produkcji w firmie.

Program usługi

Opracowanie i wprowadzenie w firmie ustandaryzowanych odpraw planistycznych, określenie najefektywniejszego sposobu wymiany i obiegu informacji, dzięki któremu proces planowania i rozliczania produkcji będzie uproszczony, elastyczny, powtarzalny, umożliwiający prostą i szybką weryfikację stopnia zaawansowania realizacji planów. Opracowanie i wdrożenie skutecznych, czytelnych i łatwych sposobów raportowania zaawansowania realizacji prac prowadzonych w firmie. Opracowanie metod wykorzystania ustandaryzowanych odpraw planistycznych i sposobów raportowania zaawansowania i realizacji prac w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.

Aurea Libertas

Skontaktujmy się