Home Doradztwo

Doradztwo w zakresie wprowadzenia pracy standaryzowanej: weryfikacja i przygotowanie procesów

Doradztwo w zakresie wprowadzenia pracy standaryzowanej: weryfikacja i przygotowanie procesów

 

Cel biznesowy

Celem doradztwa jest przygotowanie raportu zawierającego propozycję zmian w procesie produkcji, służących usprawnienie procesu produkcji w firmie

Program usługi

Celem usługi jest przygotowanie do opracowania standardów pracy i przepływu, które umożliwiają optymalizację procesów, utrzymanie powtarzalności uwzględniając przy tym najlepsze praktyki. Opracowane rozwiązania wyeliminują straty procesowe, pozwolą na opisanie i wydobycie tzw. „wiedzy ukrytej”, pochodzącej od doświadczonych pracowników.

Aurea Libertas

Skontaktujmy się