Home Doradztwo

Zasady rozliczania projektów badawczo-rozwojowych, współfinansowanych z środków Unii Europejskiej.

Zasady rozliczania projektów badawczo-rozwojowych, współfinansowanych z środków Unii Europejskiej

 

Cel biznesowy

Celem doradztwa jest przygotowanie do rozliczenia projektu badawczo-rozwojowego, współfinansowanego z środków Unii Europejskiej.

Program usługi

W ramach usługi przewiduje się omówienie dokumentów dot. kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz pracę nad rozliczeniem przykładowego wniosku o dofinansowanie.

Aurea Libertas

Skontaktujmy się