Czym jest kolektywna inteligencja?


Collective Intelligence (CI) to pojęcie tłumaczone na język polski jako “kolektywna” lub “zbiorowa” inteligencja. Upowszechniło się ono na początku XXI wieku m.in. dzięki pracom Levy’ego (Inteligencja zbiorowa), Kerckhove’a (Inteligentne tłumy), Surowieckiego (Mądrość tłumów). Pojęcie CI jest obecnie mocno związane z rozwojem sieci teleinformatycznych (ICT) i oznacza wykorzystanie interakcji między użytkownikami społeczności sieciowych do wytworzenia „wartości dodanej”, opartej na pracy zbiorowej i wspólnym działaniu, a także strukturalizowanie debaty, syntezę wiedzy, wizualizację argumentów, otwarte innowacje, redukcję błędów, folksonomię i zbiorowe podejmowanie decyzji.

Wykorzystanie kolektywnej inteligencji w praktyce


W związku z możliwością zastosowania metody kolektywnej inteligencji na szeroką skalę do rozwiązywania problemów i procesu decyzyjnego, może stać się ona jednym z fundamentów skutecznego zarządzania organizacją i stymulowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jak pokazywały natomiast badania przeprowadzone przez Aurea Libertas w 2015 roku, żaden polski ośrodek akademicki nie prowadził w tamtym okresie kursów i studiów w zakresie praktycznego wdrażania metod opartych na kolektywnej inteligencji do pracy instytucji, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

Dlatego też, Instytut podjął się realizacji projektów edukacyjnych (współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego), których celem była popularyzacja wiedzy na temat metody kolektywnej inteligencji i jej powszechnego wykorzystania w praktyce.

Projekt “Collective Intelligence w zarządzaniu”


Pierwszy z przeprowadzonych przez Instytut Aurea Libertas projektów, “Collective Intelligence w zarządzaniu”, zakładał opracowanie i przetestowanie metodologii szkoleń pozwalających na przyswojenie nowego modelu zarządzania pracą przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem mechanizmów kolektywnej inteligencji. Efektem projektu było stworzenie programu szkoleniowego, materiałów edukacyjnych (multimedialny kurs e-learning, podręcznik) oraz udostępnienie wszystkim chętnym narzędzi informatycznych ASSEMBL i LITEMAP, umożliwiających wykorzystanie CI w zarządzaniu. Przygotowane treści miały pomóc w rozwiązaniu dwóch głównych problemów przedsiębiorstw: niewykorzystanego potencjału pracowników oraz stosowania metod zarządzania nieprzystających do dzisiejszych warunków.

Strona internetowa projektu: http://zbiorowainteligencja.pl


Projekt “Collective intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw”

Celem projektu było stworzenie materiałów edukacyjnych z zakresu wykorzystania kolektywnej inteligencji w praktyce do stymulowania innowacyjności organizacji. Projekt skierowany był głównie do właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach inicjatywy spolszczono i udostępniono kolejne narzędzia służące do organizacji dyskusji i podejmowania zbiorowych decyzji z udziałem moderatora – DebateHub oraz pozwalające na jakościową analizę pozyskanych danych Collective Intelligence Dashbord. Kursy zostały udostępnione w postaci e-learningu, obejmując trzy scenariusze szkoleniowe, materiały dla szkoleniowców i omówienie wybranych zagadnień.

Strona internetowa projektu: http://ci-innowacje.pl/


Instytut Aurea Libertas wciąż przygląda się innowacjom i rozwiązaniom w tematyce kolektywnej inteligencji oraz zbiorowego podejmowania decyzji z wykorzystaniem technologii. W ramach kolejnych inicjatyw planowane jest chociażby stworzenie Laboratorium CI, które pozwoli na testowanie nowych, praktycznych zastosowań kolektywnej inteligencji w eksperymentalnych warunkach. Już teraz służą temu scenariusze i materiały, przygotowane w ramach wcześniejszych projektów, do których przeglądnięcia serdecznie zapraszamy.