Fake news – COVID-19

Covid

Projekt: Monitorowanie mediów społecznościowych w celu wykrywania fake news związanych z pandemią Covid-19

Instytut Aurea Libertas prowadzi stały monitoring mediów społecznościowych w celu wykrywania fake news związanych z pandemią Covid-19.

Zwalczanie fake news (FN) to kwestia, która od wybuchu pandemii koronawirusa stała się kluczowa dla bezpieczeństwa informacyjnego wielu społeczeństw. Fake news są zwykle definiowane jako „artykuł informacyjny, który jest celowo i weryfikowalnie fałszywy” lub „artykuł lub wiadomość opublikowana i rozpowszechniona w mediach, zawierająca fałszywe informacje niezależnie od środków i motywów za tym stojących” Stosowana przez nas definicja FN bierze również pod uwagę wytyczne Komisji Europejskiej, która 26 kwietnia 2018 w komunikacie Zwalczanie dezinformacji w internecie podejście europejskie: COM(2018)236 definiuje dezinformację, jako możliwe do zweryfikowania nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje tworzone, przedstawiane i rozpowszechniane w celu uzyskania korzyści gospodarczych lub wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które mogą wyrządzić szkodę publiczną.

Fake news nie jest jednak tożsamy z „kłamstwem”, ponieważ zawiera w sobie prawdziwą część, jednak często przeinaczoną lub wyrwaną z kontekstu. Brakuje mu kontekstu albo dodatkowych informacji, które mogłyby go uwiarygodnić. Rozpowszechnianie fałszywych wiadomości jest obecnie postrzegane jako jedno z największych zagrożeń dla wolności słowa, niezależnej debaty i uczciwych dziennikarzy, osłabiające zaufanie publiczne do rządów i wywołujące niepokoje społeczne. Rozwój mediów społecznościowych i ich popularność również odgrywają istotną rolę w rozpowszechnianiu FN. Zwalczanie rozprzestrzeniania się FN jest trudnym i złożonym zagadnieniem. Celem naszego projektu jest zatem jak najdalej posunięte zminimalizowanie ich wpływu, ponieważ niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie fake news z obiegu informacyjnego.

Badania społeczne (m.in. opisane w raporcie "Fake news - dezinformacja online" przygotowanym w grudniu 2020 na zlecenie KRRiTV) wskazują, że FN w coraz większym stopniu wywierają istotny wpływ na debatę publiczną dotyczącą zagadnień kluczowych dla kształtowania polityk publicznych. W efekcie wpływają one na kształtowanie się opinii społecznych i politycznych oraz mogą wpływać na wyborców, liderów opinii, a nawet polityków. Tematy szczególnie podatne na rozpowszechnianie fałszywych wiadomości w 2020 roku i na początku 2021 roku to:

  • Zdrowie i choroby (pandemia koronawirusa, szczepionki itp.);
  • Zagadnienia społeczne – migracje, kwestie klimatyczne;
  • Wybory parlamentarne i prezydenckie;
  • Konflikty społeczne i religijne;
  • Sposób działania aktywistów i służb w trakcie demonstracji ulicznych.

Monitoring mediów społecznościowych w celu wykrywania fake news związanych z pandemią Covid-19 jest prowadzony przez Instytut Aurea Libertas z wykorzystaniem oprogramowania CI Miner. CI Miner to oprogramowanie służące do przeszukiwania mediów społecznościowych na podstawie wskazanych słów kluczowych. CI Miner jest kompatybilny z serwisem społecznościowym Twitter, a do jego wykorzystania wystarczy bezpłatne konto developerskie, który każdy użytkownik internetu może założyć  w serwisie Twitter.

CI Miner umożliwia przetwarzanie olbrzymich ilości danych. Limit bezpłatnego konta developerskiego wynosi 500 tys. Tweetów na miesiąc. Natomiast limit pobierania tweetów przez API Tweetera, z którym połączony jest CI Miner, wynosi 450 zapytań na 15-minut. Jednym zapytaniem można pobrać maksymalnie 100 Tweetów. Teoretycznie jesteśmy więc w stanie pobrać w ten sposób aż 180 tysięcy Tweetów na godzinę! W praktyce jednak zapewne będziemy używali tego narzędzia do stworzenia bazy kilku tysięcy Tweetów w czasie jednaj sesji.

Nasze projekty:

Collective Intelligence

E-Goverment

Republikanizm i dawna Rzeczpospolita

Ranking Samorządowców

Edukacja obywatelska młodzieży

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *