E-Government

E-Government 2.0 in practice

E-government oznacza wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w celu usprawnienia działania organizacji sektora publicznego. W ciągu ostatniej dekady wiele krajów uznało za swój strategiczny cel transformację administracji publicznej w ten sposób, aby stała się ona ukierunkowana na obywatela („citizen centric”) – to znaczy aby różne usługi świadczone przez podmioty publiczne były udostępniane obywatelom za pośrednictwem Internetu w zintegrowany sposób, niezależnie od tego, które jednostki administracyjne je świadczą.

„E-Government 2.0 w praktyce”

Celem projektu „E-Government 2.0 w praktyce” było stworzenie innowacyjnego i interdyscyplinarnego programu kształcenia na temat wykorzystania narzędzi teleinformatycznych (ICT) w administracji publicznej oraz wzmożenia aktywności i inicjatyw obywatelskich (e-partycypacji). Prace realizowane przez Fundację Aurea Libertas obejmowały uruchomienie bazy danych w zakresie problematyki e-government, merytoryczne opracowanie materiałów szkoleniowych (casebook, materiały na platformę e-learning) oraz realizację konsultacji na temat wdrożenia aplikacji internetowej.

Polska potrzebuje kompleksowych rozwiązań w zakresie e-government

Wprowadzenie rozwiązań w zakresie e-government stanowi ważny cel w krajach członkowskich UE. Polska nie jest niestety liderem w tym zakresie. Stosunkowo niski poziom partycypacji społecznej idzie tu w parze z deficytami w obrębie efektywnego wytwarzania i wykorzystania infrastruktury ICT w mechanizmach państwowych i inicjatywach społeczeństwa obywatelskiego. W obszarach tych wciąż potrzeba kompleksowych programów i specjalistów posiadających doświadczenie praktyczne i odpowiednią wiedzę w dziedzinie e-administracji.

Wsparcie dla rozwiązań teleinformatycznych w administracji państwowej

Lukę edukacyjną w tym temacie zapełnić miał właśnie projekt „E-Government 2.0 w praktyce”, doprowadzając do wzrostu umiejętności i wiedzy w dziedzinie e-administracji, przede wszystkim wśród ludzi młodych. W organizację tego przedsięwzięcia zaangażowani byli specjaliści zajmujący się e-administracją, eksperci do spraw wdrożeń IT, e-partycypacji, metodologii badań oraz mediów społecznościowych.

Efekty projektu: baza wiedzy, kursy na temat e-goverment i aplikacja webowa

W ramach projektu przygotowana została polsko i anglojęzyczna baza wiedzy na temat e-government w perspektywie międzynarodowej, kursy dla studentów Wyższej Szkoły Europejskiej odbywające się na uczelni jak i w postaci e-learningu, materiały edukacyjne w postaci podcastów, casebooka, instruktaży i wykładów wideo. Rezultatem prowadzonych działań było także przygotowanie narzędzia IT - webowej aplikacji, służącej celom szkoleniowym i pracy organizacji.

Strona internetowa projektu: http://egov2.eu/pl/

Instytut Aurea Libertas planuje kontynuować swoją misję w stymulowaniu rozwoju e-administracji w Polsce. Działalność ośrodka polegać będzie przede wszystkim na edukowaniu i popularyzowaniu wiedzy specjalistów w społeczeństwie oraz w instytucjach sektora publicznego.

Nasze projekty:

Collective Intelligence

Republikanizm i dawna Rzeczpospolita

Trampolina IT

Ranking Samorządowców

Edukacja obywatelska młodzieży

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *