Ranking krakowskich samorządowców

RKS to połączenie eksperckiej wiedzy i intuicji społecznych wobec jakości demokracji i działania samorządowych władz publicznych. Projekt ten miał na celu stworzenie matrycy, za pośrednictwem której możliwa byłaby analiza i ocena działalności władz miejskich Krakowa.

Ranking Krakowskich Samorządowców, czyli audyt obywatelski w praktyce

„Ranking Krakowskich Samorządów” (RKS) to inicjatywa niemająca dotąd swoich odpowiedników w skali województwa małopolskiego. Naszą intencją w omawianym przedsięwzięciu było połączenie eksperckiej wiedzy i intuicji społecznych wobec jakości demokracji i działania samorządowych władz publicznych. Projekt ten miał na celu stworzenie matrycy, za pośrednictwem której możliwa byłaby analiza i ocena działalności władz miejskich Krakowa.

Następnie matryca ta została wykorzystana do zebrania danych na temat aktywności samorządowców i przedstawienia wyników w formie przejrzystego rankingu. Wspomnianej analizie i ocenie podlegały aspekty takie jak: aktywność, skuteczność i jakość działań podjętych w ramach funkcji spełnianej przez przedstawicieli władz samorządowych: radnych, prezydenta i jego zastępców.

Trzy etapy realizacji

Na projekt złożyły się trzy etapy. Pierwszy z nich polegał na doborze odpowiednich wskaźników, pozwalających określić poziom danego samorządowca w rankingu. W tym celu przeprowadzono sondażowe badanie online oraz konsultacje lokalne z mieszkańcami Krakowa i organizacjami pozarządowymi. Rezultatem tej pracy było stworzenie profilu dobrego i złego samorządowca w oczach lokalnych społeczności.

W drugim etapie projektu podjęto się badań dotyczących aktywności samorządowców, z wykorzystaniem przygotowanego wcześniej modelu badawczego. Ostatnim krokiem było opracowanie rankingu, sformułowanie wniosków i podsumowanie projektu.

Jego celem była nie tylko weryfikacja skuteczności lokalnych samorządowców, ale także zaangażowanie społeczności w procesy monitoringu i kontroli władz publicznych. Przeprowadzenie „Rankingu Krakowskich Samorządowców” wytworzyło także swoiste forum wymiany poglądów, wiedzy oraz obserwacji na temat funkcjonowania samorządowych władz publicznych.

Ocena skuteczności samorządowców i aktywizacja społeczności

Dla wielu osób biorących udział w projekcie był to zapewne pierwszy kontakt z tego typu działaniem strażniczym oraz krok w kierunku świadomego korzystania z praw obywatelskich: monitorowania mechanizmów mających bezpośredni wpływ na życie mieszkańców miasta, egzekwowania jawności podejmowanych działań oraz zachęty do zadawania pytań i do oczekiwań kompetencji naszych przedstawicieli. Taka społeczna metoda kontroli stanowi jeden z fundamentów demokracji: wpływa na jakość oraz przejrzystość życia publicznego.

Strona internetowa projektu: www.rankingsamorzadowcow.pl

Nasze projekty:

Collective Intelligence

E-Goverment

Republikanizm i dawna Rzeczpospolita

Trampolina IT

Edukacja obywatelska młodzieży

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *