Prowadzenie fundacji – o czym warto pamiętać?

Wiele osób zastanawia się nad rozpoczęciem działalności gospodarczej, większość podejmuje trud prowadzenia własnej firmy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, lub jako członek spółki. Działalność gospodarczą można jednak prowadzić również w formie organizacji pozarządowej, czego przykład stanowi fundacja. Jakie podatki zobowiązana jest ponosić organizacja pozarządowa?

–  Organizacje pozarządowe zobowiązane są do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT – informuje pani Anna Misiak, ekspert z firmy Racheo – Ponadto, fundacja zyskuje osobowość prawną w momencie wpisu do KRS. Pamiętać również należy, że nabycie przez Fundację praw majątkowych na drodze darowizny, jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn, ale uwaga – część obciążona zobowiązaniami i długami jest już opodatkowana. Wolne od podatku są także dochody podatników, których celem jest działalność w zakresie ochrony środowiska, oświaty, czy naukowo-techniczna – jeżeli dochody są przeznaczone na cele statutowe i organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Wyposażenie fundac ji w majątek również jest zwolnione z opodatkowania, ustawa o fundacjach nie definiuje również wysokości funduszu założycielskiego – jednak jeśli fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą, wtedy wartość wniesionych środków nie powinna być niższa, niż 1000 zł Po rejestracji fundacji w KRS, fundusz założycielski nie może zostać już zmieniony. Jeśli fundacja prowadzi działalność gospodarczą, zyskuje status przedsiębiorcy, a jej przychody z działalności gospodarczej są opodatkowane w wysokości 19%. Powołanie fundacji i jej prowadzenie na pewno jest wyzwaniem dla każdego, kto chce podjąć tę formę działalności, warto więc pamiętać, by statut był sporządzony w taki sposób,  aby nie było wątpliwości, czy fundacja ma prawo do dodatkowych zwolnień z podatków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *