Home Publikacje

Oprogramowanie

Materiały e-government

Dostępne poniżej narzędzia internetowe powstały w ramach projektów “Collective Intelligence w zarządzaniu” oraz “Collective Intelligence metodą na innowacyjność”:

LiteMap to narzędzie, które wspiera mechanizmy kolektywnej inteligencji. Pozwala ono społeczności internetowej na wizualizację dowolnej debaty z forum dyskusyjnego.

https://litemap.zbiorowainteligencja.pl

LiteMap

DebateHub to otwarte narzędzie, umożliwiające zbiorową ideację, deliberację i podejmowanie decyzji, w ramach procesów kolektywnej inteligencji.

http://debatehub.ci-innowacje.pl/

DebateHub

Collective Intelligence Dashboard (CI Dashboard) to oprogramowanie które pozwala na tworzenie wizualizacji i przeprowadzenie analizy dynamiki konwersacji oraz dynamiki sieci społecznych.

http://dashboard.ci-innowacje.pl/

CI Dashboard

Assembl to narzędzie, które pozwala na prowadzenie wirtualnych dyskusji oraz realizację przykładowych scenariuszy

http://assembl.zbiorowainteligencja.pl

Aurea Libertas

Skontaktujmy się