Home Szkolenia

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych

Wniosek unijny to jeden z pierwszych kroków na drodze do pozyskania dofinansowania dla inwestycji organizacji. Oferowane przez Instytut Aurea Libertas szkolenie dotyczy wszystkich etapów jego przygotowania.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych?

Nasze szkolenia skierowane są zarówno do przedsiębiorców, pracowników administracji publicznej jak i wszystkich, którzy chcieliby pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych na swoje działania. Szkolenia mają na celu przekazanie wiedzy i podstaw prawnych dotyczących przygotowania wniosku, przedstawienie i omówienie poszczególnych jego elementów, zapoznanie uczestników z dobrymi i złymi praktykami ich pisania.

Czego uczymy?

Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat Funduszy Europejskich (pojęć, harmonogramów) i możliwych form ich przyznania, dowiedzą się także jak przygotować dokumenty potrzebne do złożenia wniosku oraz jak pokonać trudności związane z jego pisaniem (np. precyzyjne określenie celów projektu). Poznają również metody, które pomogą im zyskać w oczach komisji decydującej o przyznaniu finansowania. W trakcie szkolenia poruszone zostaną kluczowe kwestie takie jak:

  • sposoby pozyskiwania informacji na temat bieżących konkursów,
  • wybór dokumentów potrzebnych do sporządzenia wniosku,
  • poszczególne etapy ścieżki aplikowania o dofinansowanie,
  • kwalifikowalność wydatków i rozpatrzenie kluczowych źródeł finansowania,
  • opracowanie budżetu projektu.

W jakiej formie prowadzone są zajęcia?

Zajęcia prowadzone są przez przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Odbywają się w formie kursów, które łączą wiedzę teoretyczną z ćwiczeniami praktycznymi, dotyczącymi wypełniania przykładowego wniosku. Wnioski przygotowane w ramach zajęć zostaną przeanalizowane i ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym przez ekspertów, ze zwróceniem uwagi na popełnione błędy i wskazaniami na przyszłość. Udział w kursie powinien pomóc w odpowiedzi na pytania “czy planowany projekt ma szansę na dotację?” “czy jest innowacyjny?”, “czy kwalifikuje się do dotacji?”.

Aurea Libertas

Skontaktujmy się