Home Szkolenia

Collective intelligence metodą na innowacyjność

Collective intelligence metodą na innowacyjność organizacji

Badania empiryczne i wyliczenia matematyczne dowodzą, że zróżnicowana zbiorowość może osiągać lepsze rezultaty w rozwiązywaniu problemów niż wąskie grono specjalistów. Przykładem działania podobnych mechanizmów jest wykorzystanie kolektywnej inteligencji w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.

Kolektywna inteligencja to jeden z modeli podejmowania decyzji opartych na współdziałaniu zbiorowości ludzi. W trakcie tego procesu, każdy uczestnik debaty i zbiorowej pracy może wytworzyć pewną “wartość dodaną” do wspólnej inicjatywy. Całość przypomina nieco ustrukturyzowaną burzę mózgów, przeprowadzoną na dużą skalę, z wykorzystaniem komputerów i narzędzi analitycznych.

Oferowane przez Aurea Libertas szkolenie obejmuje kompleksowe wprowadzenie w tematykę wykorzystania kolektywnej inteligencji w wytwarzaniu innowacyjnych rozwiązań w firmach i organizacjach.

Dla pracowników, menedżerów i właścicieli firm

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla pracowników, menedżerów jak i właścicieli firm. Praca ich wszystkich składa się bowiem na potencjał innowacyjny organizacji. Klucz do innowacyjności stanowią natomiast: synteza zebranej w trakcie wspólnych dyskusji wiedzy, unaocznienie dostępnych dróg i argumentów. Proces podejmowania decyzji metodą kolektywnej inteligencji prowadzi również do większego zaangażowania pracowników w sprawy firmy lub instytucji.

Na czym polega szkolenie z zakresu CI metodą na innowacyjność?

Kurs pozwoli pracownikom oraz osobom odpowiedzialnym za zarządzanie pracą na zdobycie informacji i praktycznych umiejętności z zakresu metody kolektywnej inteligencji. Pomogą one w wykorzystaniu jej mechanizmów we własnych organizacjach, np. do wypracowywania koncepcji innowacji produktowych i procesowych. Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Jego uczestnicy zyskają wiedzę z zakresu analizy i moderowania dyskusji narzędziami LiteMap i Assembl.

Aurea Libertas

Skontaktujmy się