Home Szkolenia

Collective intelligence w zarządzaniu

Collective intelligence w zarządzaniu – zaangażuj pracowników w losy swojej organizacji

Kolektywna inteligencja to jeden ze zorganizowanych modeli współpracy zespołowej, który służy podejmowaniu wspólnych decyzji. W jego ramach liczy się każdy głos w prowadzonej w zorganizowany sposób dyskusji (zwykle z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych). Zachodzące między jej uczestnikami interakcje powodują powstanie pewnej wartości dodanej – efektu synergii – który zwiększa zaangażowanie pracowników w los organizacji i niejednokrotnie pozwala znaleźć niestandardowe rozwiązania na palące ją problemy.

Oferowane przez Aurea Libertas szkolenie obejmuje kompleksowe wprowadzenie w tematykę wykorzystania kolektywnej inteligencji w zarządzaniu firmą, organizacją lub jednostką administracyjną.

Szkolimy właścicieli firm, pracowników i menedżerów

Odbiorcami naszego szkolenia są właściciele mikro i średnich przedsiębiorstw, osoby decyzyjne, zarządzające pracą (szefowie działów, członkowie zarządów, kierownicy projektów) jak i sami pracownicy. Kurs pozwoli im na zdobycie informacji i praktycznych umiejętności, które umożliwią wykorzystanie mechanizmów kolektywnej inteligencji we własnych organizacjach.

W efekcie możliwe stanie się wykorzystanie potencjału drzemiącego w pracownikach oraz zaangażowanie ich w los firmy. Metoda kolektywnej stanowi także ożywczą alternatywę dla standardowych modeli zarządzania, zwiększając efektywność i innowacyjność przedsiębiorstwa.

Na czym polega szkolenie z zakresu CI w zarządzaniu?

W trakcie szkoleń kursanci zapoznają się z ogólnymi zagadnieniami związanymi z problematyką CI. Dowiedzą się także w jaki sposób organizacja może przeprowadzić proces wdrożenia innowacji. Zyskają także umiejętności praktyczne, które umożliwią skuteczne przeprowadzenie i implementację rozwiązań opartych na kolektywnej inteligencji. W tym umiejętność analizy z wykorzystaniem programów takich jak DebateHub (tworzenie mapy potencjalnych innowacji, planowanie innowacji, wybór ostatecznej innowacji) i Collective Intelligence Dashboard (analityka dyskusji).

Aurea Libertas

Skontaktujmy się