Zbiorowa inteligencja w firmie – jakie są jej korzyści?

Jak zauważyliśmy w poprzednim artykule, zbiorowa inteligencja pojawia się tam, gdzie tworzy się grupa. Czy można zatem efektywnie wykorzystać jej właściwość w procesie zarządzania przedsiębiorstwem?

Wykorzystanie zbiorowej inteligencji w przedsiębiorstwie zmienia znacząco sposób wymiany wiedzy między pracownikami, jak również strukturę hierarchii – szersza dystrybucja informacji pośród pracowników osłabia sztywność hierarchii, koncentracja władzy przestaje być domeną wąskiego grona złożonego z menedżerów. Jedna z koncepcji zakłada, aby rozwiązywanie pojawiających się problemów leżało w gestii osób znajdujących się najbliżej nich, ponieważ mają one największy zasób wiedzy, wynikający z doświadczenia. Ponadto, odpowiedzialność za swoje środowisko pracy sprawia, że ludzie bardziej angażują się w jego udoskonalanie, a zaangażowanie grupy pozwala na szukanie nowych rozwiązań w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. Warto o tym pamiętać, szczególnie, jeśli kierujemy zespołem!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *