NASZE

PROJEKTY

Kolektywna inteligencja

KI oznacza wykorzystanie interakcji między użytkownikami społeczności sieciowych do wytworzenia wartości dodanej, opartej na pracy zbiorowej i wspólnym działaniu, a także strukturalizowanie debaty, syntezę wiedzy ...

Czytaj więcej...

WWW PUBLKACJE

E-Government

E-government oznacza wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w celu usprawnienia działania organizacji sektora publicznego. W ciągu ostatniej dekady wiele krajów uznało za swój strategiczny cel ...

Czytaj więcej...

WWW PUBLIKACJE

Trampolina IT

Projekt stypendialny Trampolina-IT umożliwia finansowanie dodatkowych zajęć z programowania i robotyki dla uzdolnionych dzieci z niezamożnych rodzin. Celem kursów jest wyrównywanie szans młodzieży w dostępie do ...

Czytaj więcej...

WWW PUBLIKACJE

Ranking krakowskich samorządowców

RKS to połączenie eksperckiej wiedzy i intuicji społecznych wobec jakości demokracji i działania samorządowych władz publicznych. Projekt ten miał na celu stworzenie matrycy, za pośrednictwem której możliwa byłaby analiza i ocena ...

Czytaj więcej...

WWW PUBLIKACJE

Republikanizm i dawna Rzeczpospolita

Republikanizm i dawna Rzeczpospolita pozostają inspiracją teoretyczną oraz spoiwem łączącym inne inicjatywy Instytutu Aurea Libertas. Jednym z podstawowych celów naszej fundacji jest bowiem refleksja nad polską historią, kulturą ...

Czytaj więcej...

WWW PUBLIKACJE

Edukacja obywatelska młodzieży

Zrealizowaliśmy kilka projektów edukacyjnych, w tym międzynarodowe przedsięwzięcie"1989: Fall of Communism in Eastern Europe. Development of the strategic game for the young Europeans" oraz skierowany do wychowanków interwencyjnej ...

Czytaj więcej...

WWW PUBLICATIONS

NA BLOGU

AKTUALNOŚCI

Marzec 14

Skrzydła Innowacji + Collective Intelligence

WIĘCEJ
Luty 13

Zbiorowa inteligencja w firmie – jakie są jej korzyści?

WIĘCEJ
Luty 11

Co to jest kolektywna inteligencja?

WIĘCEJ

NA BLOGU

PUBLICYSTYKA

Luty 22

Przypadek Linuxa – otwarte innowacje. Użytkownicy udoskonalają produkt

WIĘCEJ
Luty 14

Przypadek Threadless – jak wykorzystać właściwości CI

WIĘCEJ
Wrzesień 6

Zbiorowa inteligencja i jej praktyczne wykorzystanie

WIĘCEJ