Projekty

Kolektywna inteligencja

KI oznacza wykorzystanie interakcji między użytkownikami społeczności sieciowych do wytworzenia wartości dodanej, opartej na pracy zbiorowej i wspólnym działaniu, a także strukturalizowanie debaty, syntezę wiedzy ...

Czytaj więcej...

WWW PUBLKACJE

E-Government

E-government oznacza wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w celu usprawnienia działania organizacji sektora publicznego. W ciągu ostatniej dekady wiele krajów uznało za swój strategiczny cel ...

Czytaj więcej...

WWW PUBLIKACJE

Fake news – COVID-19

Instytut Aurea Libertas prowadzi stały monitoring mediów społecznościowych w celu wykrywania fake news związanych z pandemią Covid-19. Zwalczanie fake news to kwestia, która od wybuchu pandemii koronawirusa stała się kluczowa dla bezpieczeństwa informacyjnego.

Czytaj więcej...

WWW PUBLIKACJE

Ranking krakowskich samorządowców

RKS to połączenie eksperckiej wiedzy i intuicji społecznych wobec jakości demokracji i działania samorządowych władz publicznych. Projekt ten miał na celu stworzenie matrycy, za pośrednictwem której możliwa byłaby analiza i ocena ...

Czytaj więcej...

WWW PUBLIKACJE

Republikanizm i dawna Rzeczpospolita

Republikanizm i dawna Rzeczpospolita pozostają inspiracją teoretyczną oraz spoiwem łączącym inne inicjatywy Instytutu Aurea Libertas. Jednym z podstawowych celów naszej fundacji jest bowiem refleksja nad polską historią, kulturą ...

Czytaj więcej...

WWW PUBLIKACJE

Edukacja obywatelska młodzieży

Zrealizowaliśmy kilka projektów edukacyjnych, w tym międzynarodowe przedsięwzięcie"1989: Fall of Communism in Eastern Europe. Development of the strategic game for the young Europeans" oraz skierowany do wychowanków interwencyjnej ...

Czytaj więcej...

WWW PUBLICATIONS