Projekty

Kolektywna inteligencja

KI oznacza wykorzystanie interakcji między użytkownikami społeczności sieciowych do wytworzenia wartości dodanej, opartej na pracy zbiorowej i wspólnym działaniu, a także strukturalizowanie debaty, syntezę wiedzy ...

Czytaj więcej...

WWW PUBLKACJE

E-Government

E-government oznacza wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w celu usprawnienia działania organizacji sektora publicznego. W ciągu ostatniej dekady wiele krajów uznało za swój strategiczny cel ...

Czytaj więcej...

WWW PUBLIKACJE

Trampolina IT

Projekt stypendialny Trampolina-IT umożliwia finansowanie dodatkowych zajęć z programowania i robotyki dla uzdolnionych dzieci z niezamożnych rodzin. Celem kursów jest wyrównywanie szans młodzieży w dostępie do ...

Czytaj więcej...

WWW PUBLIKACJE

Ranking krakowskich samorządowców

RKS to połączenie eksperckiej wiedzy i intuicji społecznych wobec jakości demokracji i działania samorządowych władz publicznych. Projekt ten miał na celu stworzenie matrycy, za pośrednictwem której możliwa byłaby analiza i ocena ...

Czytaj więcej...

WWW PUBLIKACJE

Republikanizm i dawna Rzeczpospolita

Republikanizm i dawna Rzeczpospolita pozostają inspiracją teoretyczną oraz spoiwem łączącym inne inicjatywy Instytutu Aurea Libertas. Jednym z podstawowych celów naszej fundacji jest bowiem refleksja nad polską historią, kulturą ...

Czytaj więcej...

WWW PUBLIKACJE

Edukacja obywatelska młodzieży

Zrealizowaliśmy kilka projektów edukacyjnych, w tym międzynarodowe przedsięwzięcie"1989: Fall of Communism in Eastern Europe. Development of the strategic game for the young Europeans" oraz skierowany do wychowanków interwencyjnej ...

Czytaj więcej...

WWW PUBLICATIONS